De wereld verandert steeds sneller en is onvoorspelbaar. Dit vraagt om een eigen kijk op de toekomst en het hebben van een strategie. Om de juiste strategie te kunnen bepalen is eerst inzicht nodig in de externe en interne omgeving, hieruit volgen mogelijke scenario’s en aansluitend een keuze maken.

Aandachtspunten bij het ontwikkelen en het bepalen van de strategie zijn:

  • Rationale analyse op basis van feiten en harde cijfers, extern en intern (bovenstromen).
  • Inzicht in ambities en verwachtingen van stakeholders zoals de eigenaar, medewerkers, klanten en samenwerkingspartners (onderstromen).
  • Strategie = executie. De snel veranderende omgeving vereist dat je continu verbetert, vernieuwd en innoveert. Uit onderzoek blijkt dat het succes voor 20% wordt bepaalt door de strategie en voor 80% door de executie ervan.
  • Met wie en het belang van heldere communicatie en besluitvorming. Bepaal wie wordt betrokken in welke fase en communiceer wat de aanpak is. De fases zijn het verkrijgen van inzicht, het ontwikkelen van scenario’s, het bepalen van de strategie en de uitrol van de strategie. De aanpak kan zijn top-down, bottum-up of een combinatie van beiden.