Voorsprong geven

LJV geeft ondernemers en bestuurders een voorsprong door toekomstbestendige en waardevolle organisatie te helpen realiseren. Een organisatie die aantrekkelijk is en blijft voor alle stakeholders.

Strategisch en hands-on

De werkwijze is pragmatisch, strategisch en hands-on. Gebaseerd op jarenlange ervaring en dat in veel verschillende organisaties, situaties en functies.

Advies, interim en projectmanagement

De dienstverlening is maatwerk. Voorbeelden zijn het voeren van 1 op 1 gesprekken met jou als ondernemer of bestuurder, frequent sparren met het managementteam, een strategie sessie, het doorlichten van de organisatie of het tijdelijk vervullen van een functie om een verandering door te voeren. LJV is sterk in strategie én executie, voorbeelden van diensten zijn:

Bepalen van nieuwe strategische koers

Bijvoorbeeld om de onderneming nieuw leven in te blazen of sneller te laten groeien. Met daarbij aandacht voor herpositionering, innovatie, besturing en leiderschap en ketensamenwerking. En inden nodig ook aandacht voor de mogelijkheden van financiering, een co-founder, fusie of overname of bedrijfsopvolging. Om de strategische koers te bepalen is ook aandacht wie daarbij betrokken wordt, denk daarbij aan:

  • Primair door het management, ook wel top-down genoemd.
  • Bredere vertegenwoordiging, bijvoorbeeld met het management, vertegenwoordiging van medewerkers en ook anderen zoals samenwerkingspartners, ook wel bottum-up genoemd.
  • Een combinatie van top-down en en bottum up, bijvoorbeeld de positionering in de markt door het management en de organisatorische kant met een bredere vertegenwoordiging

Realiseren van uitdagende transformaties

Bijvoorbeeld bij digitalisering of verduurzaming, efficiëntere bedrijfsprocessen, het uitbesteden van niet-kerntaken, het werken in resultaatverantwoordelijke units of zelfsturende teams, het optimaliseren van de supply chain en het verkoop klaar maken van de onderneming. De ervaring leert dat succes van een uitdagende transformatie vooral wordt bepaalt door in eerste instantie de mensen, dan de processen en dan het product of dienst. Het resultaat (de winst en de waarde) volgt dan vanzelf als de als je het goed doet.

Begeleiden van fusie of overname, post fusie-integratie of bedrijfsopvolging

Een fusie of overname kan de oplossing zijn voor groei of om uit zwaar weer te komen. De realiteit is dat meer dan 50% van de fusies faalt. Op papier ziet het er goed uit, in praktijk is vaak weerbarstiger. Een goede fusie, overname of bedrijfsopvolging valt en staat bij zowel een goede match op zachte èn harde aspecten als de executie ervan.


De oprichter van LJV is Sjoerd Langelaar. Sjoerd heeft een bedrijfskundige achtergrond en meer dan 20 jaar ervaring als organisatieadviseur, interim,- en projectmanager. In profit en non-profit. Ook ervaring met partnerstructuren, familiebedrijven en samenwerking in de keten en kennisinstituten.