Strategie-executie

 • Realiseren van groei, en oplijnen en aansturen van teams/units
 • Leiding geven aan een fusie, overname of samenwerking
 • Post-fusie integratie met aandacht voor mensen, processen en resultaat

 • Proces en unit optimalisatie
 • Efficiëncy en kosten effectiviteit (deep savings)
 • Reorganisatie support

 • Senior interim oplossingen
 • Programma management
 • MBI/MBO

Strategisch advies

 • Positionering en herpositionering
 • Strategische planning en alignment
 • Digitale strategie en (online) Marketing
 • Werken in teams vanuit zelfsturing en resultaat verantwoordelijkheid
 • Interventie en herstructurering

Associated to

Our focus is end-to-end supply chain
Our focus is end-to-end supply chain

Ik wil ondernemen in plaats van managen

Ben je net als veel ondernemers meer pionier dan bestuurder of manager? Er zijn veel mogelijkheden, maar welke keuze maak jij? Wat is er mooier voor een ondernemer om doelen te stellen en te pionieren, de uitvoering over te kunnen laten aan een team van bevlogen vakidioten waarbij je nog wel aan de juiste knoppen draait? Vaak is een gesprek met de benen op tafel van een paar uur al voldoende om de zaak veel scherper te krijgen. In het gesprek verkennen we wat de individuele ambitie en kwaliteit is, welke mogelijkheden er zijn voor de onderneming en welke vervolgstappen te zetten. Wil je ook helderheid, snel de diepte in en het niet moeilijker maken dan nodig is? Plan een benen op de tafel gesprek in of verken hieronder andere oplossingen.

Modern werken, 4e industriële revolutie, digitale strategie en (online) marketing: Trend of blijvend? En wat moet ik wel of niet doen?

Digitalisering en automatisering, thuiswerken en flexwerken, online marketing en kunstmatige intelligente. Een greep uit actuele thema’s, allemaal thema’s met grote impact op in ieder geval de bedrijfsvoering en steeds vaker raakt het strategisch keuzes. En wat betekent dit voor investeringen in menselijk kapitaal en middelen? En wie begrijpt wat jij wilt jou en maakt de vertaalslag naar de specialisten die je nodig hebt en die ieder hun eigen taal spreken? 

Post fusie integratie

Er is besloten om te groeien door middel van een overname of fusie. Dit vraagt veel van jezelf en de organisatie. Er is ruim voldoende aanbod van adviseurs die helpen bij de financiële,- fiscale-, en juridische aspecten. En toch faalt ruim 50% van de fusies en overnames en daar wil jij natuurlijk niet bij horen. Belangrijke oorzaken van falen zijn onvoldoende aandacht voor een goede match op cultuur (DNA) en de integratie van teams en processen na de fusie of overname (post-fusie integratie). 

Herpositionering

Het maken van keuzes geeft richting en energie en je trekt er de juiste klanten en mensen mee aan.

Keuze smaken helpt. Bijvoorbeeld door te kiezen voor bepaalde sectoren, segmenten, regio’s of klantgroepen. En het kan ook zinvol zijn om afstand nemen van klanten die niet matchen. De tijd en energie die het je bespaart besteed je dan aan (nieuwe) klanten die wel passen. Belangrijke aandachtspunten bij een herpositionering zijn: wie worden betrokken, hoe wordt het DNA behouden en wat is het tijdspad en de bijbehorende investeringen. 

Zelfsturende teams: wel of niet zinvol?

Zelfsturende teams zijn in. Op zich niets nieuws onder de horizon, wel past het werken in teams met het hebben en nemen van verantwoordelijkheid en sturen op resultaten (output) bij deze tijd. Een tijd waarin mensen en talent schaars zijn, innovatie cruciaal is en samenwerken binnen en buiten de organisatie van groot belang is. Of om het in een (management-taal) volzin samen te vatten: ‘Het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid leidt tot gemotiveerde medewerkers, minimale in-efficiency, maximale innovatie, betere samenwerking en heeft als resultaat een winstgevende mix van klanten en producten/diensten en een flexibele en veerkrachtige organisatie.’ 

Turn-around

Soms moet je de koers drastisch te verleggen. Dit vraagt om het maken van lastige keuzes, vaak met behoorlijke consequenties. Zit je in een crisis situatie en moet je doorpakken? Focus op Mensen, Processen en Product/dienst. De kunst is om het goede te behouden, afscheid te nemen van wat niet meer past en voort te bouwen op die fundamenten. Hoe? Zet je medewerkers op 1 en ben open, transparant en eerlijk.

Interim oplossingen

Nieuwe koers bepaald? Een stevige slag slaan in de digitale strategie of online marketing? Is er sprake van overname of post-fusie integratie? Situaties die vragen om specifieke expertise, inclusief stevige leiding met aandacht voor mensen, processen en resultaat. Om het daarna netjes over te dragen aan degene die goed is om te continueren.

Publiek-private samenwerking: hoofdpijndossier of super business

De theorie is mooi De overheid bemoeit zich niet met de inhoud en stuurt op het gewenste einddoel. Voordeel voor de marktpartijen is vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. Voordeel voor overheden is gebruikmaken van de denk- en innovatiekracht van de markt. Vaak wordt de marktpartij voor lange periode gecontracteerd voor zowel ontwerpen, bouwen en/of te beheren, en vaak ook om het project te financieren. De praktijk is weerbarstig Op papier staan er afspraken. Maar nu gaat het om executie. Uiteraard is niet alles voorzien, uiteraard gaat er van alles mis, uiteraard is er sprake van miscommunicatie en uiteraard proberen alle partijen er dan alsnog samen uit te komen. Helaas sneuvelen er nog wel eens goede zakelijke relaties, moeten mensen het veld ruimen of zijn de financiële consequenties niet te overzien. Of kan het anders? Ja, bijvoorbeeld door vooraf helder hebben met wie je nu om tafel zit en hoe lang die relatie blijft, een dubbele begroting te maken en back-up financiering bij een laag eigen vermogen, en je menselijk kapitaal echt op orde hebben want uiteindelijk gaat het om executie, executie en executie. En een goede monitoring hoort daarbij!

Partner in strategie én executie

Ook eens sparren, met iemand die naar jou luistert, je dilemma’s begrijpt en met pragmatische en goed onderbouwde oplossingen komt? Plan een benen op de tafel gesprek in of neem contact op om oplossingen te verkennen.