Interview met Sjoerd

Wat zijn je roots? Of zoals ze ook wel eens zeggen ‘Wie is je vader en wie is je moeder?

Ik ben opgegroeid in een onderwijsgezin in de jaren ’70. Er werd veel gesport en er was aandacht voor de dialoog. De dialoog past bij die tijd, het socialisme vierde hoogtij. Ook speelde denk ik mee dat mijn ouders tegenpolen zijn. Mijn vader vooral verstand, ratio en rust. Mijn moeder gevoel, intuïtie en intens. Mijn vader gaf les als pedagoog en sport was zijn uitlaatklep. Mijn moeder stond eerst voor de klas, later gaf ze les in techniek aan volwassenen en ze begeleidde vluchtelingen. Mijn zus was goed in sport en ze is net als mijn ouders het onderwijs in gegaan, vol overgave.

Bij mijn grootouders kwamen we geregeld en ook daar ben ik gevormd. Aan mijn vaders kant was het motto ‘werken, lief zijn voor elkaar en vergeven’. Daarnaast was er het geloof, de muziek en de natuur. Ook heb ik daar gezien wat de gevolgen zijn als hardwerkende middenstanders altijd de ander op 1 zetten. Dit ging helaas ten koste van hen en de vier kinderen. Mijn vader was een-na-jongte en nam vanaf zijn 13e levensjaar de belangrijke beslissingen in huis. Hij droeg veel, te veel denk ik. Hij schermde zich daardoor wel wat af en hij zat veel in zijn hoofd, dat is hij altijd blijven doen.

Aan mijn moeders kant was het anders. Mijn opa werd op zijn 18e jaar bankdirecteur nadat zijn vader overleed. Later trouwde hij met de dochter van een grootgrondbezitter en rentenier. Mijn opa was getalenteerd in veel opzichten zoals met cijfers en voetbal. In het dorp en de omgeving had hij veel functies en ook aanzien. Mijn moeder was enigst kind en kon niet aan alle hoge verwachtingen voldoen en dat gaf onbegrip.

Mijn opa was gek met mij en ik met hem. Hij hield van veel en van snel, dat sprak me aan. Ook kreeg ik daar mee hoe bedrijven en banken bijdragen aan economische en maatschappelijke vooruitgang. Meer vanuit het liberalisme, dat stond haaks op het socialisme bij mijn ouders. Het bedrijfsleven fascineerde me van jongs af. Bijvoorbeeld ook de vader van een vriendje die bedrijven adviseerde en de man die in de buurt woonde en die bedrijven opkocht, deze nieuw leven inblies en na een poosje weer verkocht.

Met 17 jaar ben ik uit huis gegaan en daarna heb ik vooral in midden en west Nederland gewoond.

Van mijn ouders heb ik vooral meegekregen dat je anderen moet helpen en dat je je talenten daarvoor moet inzetten. Wat ik heb moeten leren is om eerst voor jezelf te zorgen om de ander te kunnen helpen, en ook dat je kan leven vanuit overvloed in plaats van vanuit ‘overleven of onder de rader leven’.

Het mooie aan deze tijd is dat de factor plaats en tijd minder van belang zijn. Je komt makkelijk in contact met interessante mensen, mensen die niet direct in de buurt wonen of werken. Industriële revoluties en digitalisering hebben zo zijn voordelen laat maar zeggen.

Over digitalisering gesproken, ik moet denken aan dat men zegt ‘dat je het gemiddelde bent van de vijf mensen met wie je het meeste omgaat’. Vroeger was dat je directe leef- en werkomgeving, nu kan je het zelf creëren.

Je hebt een andere werkomgeving gekozen dan je ouders. Wat heb je gedaan en kan je kort vertellen hoe je carriere is verlopen tot nu toe?

Vanuit de collegebanken heb ik een vliegende start gemaakt bij een Bedrijfskundig adviesbureau. Doorlichtingen in de industriële sector, leiding geven aan een ‘Euro-audit-team onder de vlag van keuringsinstituut TÜV’, management teams in de bancaire sector helpen keuzes maken, processen op orde brengen, fusies- en integraties begeleiden, et cetera et cetera.

Met 30 jaar werd ik gevraagd als interim directeur bij een professionele organisatie. De organisatie bevond zich op dat moment in een crisis. Er werkten 80 mensen zoals artsen en zorg professionals, er was een ziekteverzuim van 21%, financiële tekorten en enorme achterstanden. De directeur zat overspannen thuis en er was een bestuurscrisis. Het was voor mij een totaal nieuwe rol en ik heb de uitdaging met beiden handen aangegrepen. Ik heb er veel geleerd en veel bereikt.

Na een tussenstap bij een strategisch adviesbureau met veel senioren die werkten voor corporate bedrijven en ministeries werd ik met 33 jaar partner van een boetiek adviesbureau. Er werd veel geld verdiend maar ik mistte een visie. Ik ben eruit gestapt en hoewel me dat behoorlijk wat geld heeft gekost sta ik nog steeds achter het besluit. Het kon meer van mijn kompanen te verwachten, ze zaten ook in een hele andere levensfase.

Later heb ik mijn werkzaamheden voortgezet vanuit zelfstandigheid, wel in samenwerking met collega’s en niche adviesbureaus zoals voor de juridische sector.

Kortom, ik heb in uiteenlopende sectoren gewerkt zoals industrie, financiële- en zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg (care en cure) en professionele organisaties zoals advocatuur, octrooi en kennisinstituten. De overeenkomst is dat het om omgevingen waarin veel gebeurde, een transitie laat maar zeggen. Daarnaast was het vaak een omgeving waarbij hoog opgeleide en eigenwijze professionals moeten samenwerken.

Zo te horen was je al op jonge leeftijd betrokken bij complexe strategische- en organisatorische vraagstukken. Ook heb je afwisselend werk gedaan. Wat drijft je en waar ben je goed in?

Deze vraag doet mij denken aan wat een oud-collega ooit tegen mij zei. Hij is nu hoogleraar stewardship en toen hij nog nog parttime consultant was zei hij ‘Sjoerd, je bent een organisatiebouwer. Jij begrijpt enerzijds wat de organisatie inclusief medewerkers en andere partijen kunnen en willen en anderzijds volg en begrijp je waar de markt en samenleving behoefte aan heeft. De kunst is om die twee met elkaar te verbinden en met aandacht voor de korte en lange termijn en jij kan dat’. Als ik keuzes moet maken denk ik regelmatig terug aan deze woorden.

Wat mij drijft is dat ik graag richting en leiding geef aan groei en transitie. Niet zozeer door alles zelf te willen bepalen en te controleren, wel door lijnen uit te zetten en mensen en middelen te mobiliseren en faciliteren. Ook los ik graag vraagstukken liggen op op het gebied van strategie en bedrijfsvoering. En dat kan zowel als externe adviseur of als verantwoordelijke binnen een organisatie zijn. Ik ben meer een generalist dan specialist. Wel volg en bekwaam ik mij in uiteenlopende vakdisciplines. Dit doe ik zowel omdat ik dat interessant vindt, omdat ik wil weten waar anderen mee bezig zijn en ook omdat het mijn kracht is om disciplines en belangen te overbruggen.

Zo te horen houd je van vooruitgang en van verandering. Klopt dat?

Ja dat klopt wel. Niet verandering om de verandering, wel omdat het beter, sneller of mooier kan. Ik functioneer goed in hectiek, heb dan overzicht en neem makkelijk besluiten. Inspelen op verandering als bedrijf is nu gemeengoed maar dat was het niet. De functie als adviseur en directeur/manager heb ik daarbij ook regelmatig afgewisseld. Ook omdat ik niet alleen maar vanaf de zijlijn wil roepen wat het beste is. Dat is toch een beetje wat je als adviseur doet ook al geef je bij de klant aan hoe ze iets kunnen realiseren of begeleidt je hen bij de executie. Het mooiste is als de strategie en de executie tegelijkertijd op gaan.

Overigens mag ik ook graag af en toe wat schrijven of een methodologie ontwikkelen. Zo ben ik co-auteur van twee boeken en ik heb methodologieën ontwikkeld op het gebied van bedrijfsdoorlichtingen, postfusie-integratie, winstmodellen en talentontwikkeling. Ik noem het een methodologie omdat het meer is dan een concept of stappenplan, het is een goed doordachte en bewezen aanpak om een bepaald doel te bereiken.

Je hebt snel carriere gemaakt. Op een gegeven moment doe je het rustiger aan zo lijkt het. Hoe zit dat?

Ik was blij en opgelucht dat ik de benodigde diploma’s had die adviesbureaus en corporates vragen en ik was behoorlijk eager. In de paar jaar dat ik een dienstverband had kreeg ik veel ruimte en verantwoordelijkheden en al snel deed ik werk dat veelal was voorbehouden aan consultants en leidinggevenden met veel meer werkervaring. In de ogen van sommigen ging ik misschien te snel. Ik begrijp dat het lijkt dat de stijle prestatie- en leercurve daarna wat afneemt maar dat past bij mij.

Dit carrierepad past bij mij, ik volg niet het geijkte pad. Niet dat ik iets tegen het geijkte pad heb, vaak maak je het jezelf daarmee ook makkelijker, maar ik maak graag mijn eigen afwegingen en keuzes. Zo heb ik bewust een periode meer tijd en aandacht besteedt aan mijn kinderen terwijl dit precies de fase was waarbij de meeste carriere gedreven mensen ‘knallen’ met als doel om op of voor hun 50e levensjaar financieel binnen te zijn. Ik ben een andere weg gegaan. Deels vanwege prive omstandigheden en deels omdat ik op mijn eigen manier leer.

Je leert jouw manier. Wat is die manier van leren en wat heb je bijvoorbeeld gestudeerd?

Om met het laatste te beginnen, ik ben afgestudeerd in bedrijfswetenschappen en facilitair management. Bij de studie bedrijfswetenschappen, bedrijfskunde kan je ook zeggen want het is een MBA, heb ik mij gespecialiseerd in het analyseren, ontwerpen en veranderen van organisaties. Een van de hoofdvakken was sociotechniek, dit ging over zelfsturende teams, iets wat nu overal wordt ingevoerd.

Met het onderwijssysteem heb ik van jongs af een haat-liefde verhouding gehad. Stilzitten, eenrichtingverkeer, iedereen op dezelfde manier leren, weinig context en docenten die niet boven de leerstof staan. Dat trok ik niet echt. Wel was ik zeer nieuwsgierig en leergierig, net als alle kinderen dat zijn overigens. Gedreven om succesvol te zijn koos ik op mijn 16 voor studeren in plaats van gaan werken. En misschien ook wel een beetje om te voorkomen om dropout te worden.

Na mijn beide studies heb ik vele trainingen gevolgd. Op het gebied van commercie, advies en management maar ook een andere hoeken zoals reiki.

Een haat-liefde verhouding met het onderwijs en toch meerdere serieuze opleidingen gevolgd. Licht eens toe!

Tijdens een leergang werd door de docent aangegeven dat het belangrijk was om de inhoud van een behoorlijk aantal boeken te kennen. Na afloop van een van de colleges kwam een collega naar mij toe. had mijn weerstand opgewerkt en kwam na afloop naar mij toe en zei ‘Sjoerd, ik ken je nu ruim een jaar en je bent volgens mij een ervaringsleerder. Een ervaringsleerder leert door in principe eerst te doen en te ervaren en pas daarna door de theorie te bestuderen. Je hebt een andere manier van leren dan het onderwijssysteem maar omarm het, het kan juist ijzersterk zijn. Als je op jouw manier leert dan brengt je dat ver en je kan dan van grote betekenis zijn voor klanten en de mensen om je heen.’ Toen viel bij mij het kwartje. Of zoals Johan Cruijff het zegt, ‘je gaat het pas zien als je het doorhebt’.

Sindsdien weet ik ook waarom ik mij nieuwe situaties en omgevingen snel eigenmaak en inzichten en ervaringen die ik opdoe ergens anders kan toepassen. Het is lastig uit te leggen hoe het werkt mijn mijn hoofd maar ik zal een poging wagen. Logica en patronen doorzie ik snel en ook de gevolgen, mijn gedachtestroom is afwisselend divergerend en convergerend en heb een groot associatievermogen. Of zoals een nerd het ooit zei , ‘Je denkt in een driedimensionale matrix: veel sporen, niveaus en tijdstippen plus over de matrix zelf. Dat laatste wordt ook wel metacognitie genoemd.’

Om de zoveel jaar zet ik weer een stap in iets nieuws en uitdagends. Bijvoorbeeld een nieuwe sector, een andere rol zoals die directeur in plaats van adviseur of ik bekwaam mij verder in een specifiek vakgebied. Zo volg ik nu bijvoorbeeld een opleiding online marketing.

Overigens past het wel meer bij mijn levensfase om een meer leidinggevende rol te hebben.

Welke stijl van leidinggeven en van adviseren heb je?

Ik geloof in het werken vanuit vertrouwen en betrokkenheid en ook in het werken in teams. Het wordt ook wel zelfsturing genoemd. Het voordeel is dat mensen werken vanuit intrinsieke motivatie en dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de resultaten. Een ander voordeel is je niet alles hoeft te controleren. Deze manier van werken vraagt overigens wel om het hebben en geven van duidelijke doelen en kaders.

Niet zo lang geleden luisterde ik naar een interview met een generaal buiten dienst. Hij was uitzonden geweest op Internationale missies en in de podcast sprak hij over hoe hij was gegroeid van een manager naar een leider. Als ik het mij goed herinner zie hij zoiets als ‘Natuurlijk is het leger een sterk hiërarchische organisatie, maar bij een missie gaat het om je rol pakken, je taak uitvoeren en om kameraadschap. Nadat ik niet meer leiding gaf een klein team heb ik geleerd dat een manager het beste haalt uit mensen ten gunste van de organisatie en dat een leider de mensen “hun beste zelf laat zijn”. Het interview met de generaal buiten dienst haal ik natuurlijk niet voor niets aan, zoals je wellicht als begrepen hebt past leiderschap mij beter.

Veel individueel vertrouwen geven en toch ambitieuze doelen halen? Hoe doe je dat?

Goeie vraag. Het vraagt om het hebben van een gemeenschappelijk doel en targets waaraan iedereen zich committeert. En ook helderheid over de consequenties als het doel niet gehaald wordt. Tegenwoordig is zelfsturing een beetje een trend maar ik doe het van nature, ook als directeur bij een organisatie in een lastige fase. Er is overigens niet 1 beste manier van zelfsturing, het blijft maatwerk. Bovendien kunnen lang niet alle mensen omgaan met veel verantwoordelijkheid. Een dan moet je soms kiezen. Of je gaat door zoals het is en onderneemt vanuit controle. Of je zet een nieuwe manier van werken in neemt afscheid van de mensen die dit niet kunnen of willen.

Vind je advieswerk nog leuk? Of het je het meeste wel gezien? En wat is je aanpak?

Ik zet graag mijn tanden in uitdagende vraagstukken, dit doe ik van nature. Betaald en onbetaald. Vragen zijn vaak hetzelfde, mensen en situaties zijn uniek en de best passende oplossing dus ook. Als adviseur ga ik graag snel de diepte in, luister naar de vraag achter de vraag en kom niet met een standaard oplossing.

Ik denk in scenario’s. Dit betekent dat ik een aantal mogelijke oplossingsrichtingen zie, weet welke factoren van invloed zijn, kan aangeven wat de voordelen en nadelen zijn van de scenario’s op korte en lange termijn en ook wat de gevolgen zijn als de situatie verandert en welke keuze er dan gemaakt kan worden.

Verder ben ik geen rapporten schrijver, ik houd van bullet points. Als ik een advies kan geven in een uur terwijl de verwachting is dat het een lang en duur traject is dan kies ik voor het 1e of geef de opdracht terug. Ik wil waarde toevoegen voor de klant en mezelf blijven uitdagen.

Waar ben je trots op en waar krijg je energie van?

Ik ben trots dat ik veel organisaties en mensen heb mogen helpen naar een volgende fase. Vanuit visie en met nieuw perspectief. Ook heb ik goeie herinneringen aan medewerkers die mij na afloop bedankten dat ik hen op ‘ open, eerlijke en duidelijke wijze heb bewogen naar werk buiten de organisatie, terwijl ze mij eerst wel achter het behang konden plakken’. Vind ik fijn voor hen en zeker ook voor de organisatie, want een individu mag het doel en de ambitie van de organisatie niet in de weg staan vind ik.

Ik vind veel interessant en dit verklaart ook waarom ik veel gedaan heb. Wat mij drijft is vooruitgang en ik houd van snelheid. Ik mag mij graag helemaal invreten in iets nieuws, collega’s gaven me ook wel eens bijnamen omdat ik binnen no-time mij een nieuwe sector of vakdiscipline eigenmaakte. Eigenlijk houd ik dus van vooruitgang en dit betekent voor mij zowel snelheid als diepgang.

Het overnemen van een bedrijf en verder uitbouwen via autonome groei en/of overnames staat overigens nog op mijn bucketlist. Ik wordt echt wakker als er een stevige uitdaging ligt waarbij meerdere dingen samenkomen zoals het realiseren van ambitieuze doelen, het om- en uitbouwen van de organisatie en het aangaan van samenwerkingen. Het nog een keer laten groeien van een adviesbureau met een mix van disciplines en ervaring sluit ik zeker niet uit. Ik heb van nature veel energie, geef graag ruimte aan de volgende generatie en mijn kinderen houden mij jong. Hoewel ik volgens mijn kinderen altijd jong van geest zal blijven.

Waar woon je en wat is je prive situatie?

Ik woon in De Bilt aan een levendig klinkerstraatje. Het is de 1e bestraatte weg van Nederland, het was een handelsroute tussen het bisdom Utrecht naar het oosten van Nederland en Duitsland. Het een niet zo grote woning uit het jaar 1860, de vele pluspunten gaven de doorslag om de volgende bewoner te worden. Zo hebben we vrij uitzicht op de oude kerk, er is veel groen in de straat en in de omgeving en de bereikbaarheid is zeer goede. De Bilt ligt natuurlijk centraal in Nederland, Amsterdam is een half uur rijden, het openbaar vervoer is 1 minuut lopen en binnen een kwartier ben op Utrecht centraal en vandaar en je zo op Schiphol of elders. Vanaf huis is het ook maar 10 minuten fietsen naar het centrum van Utrecht, een oude stad waar het toerisme nog niet de overhand heeft gekregen en wel vol levendigheid en cultuur, en voor de kinderen natuurlijk veel studie- en uitgaansmogelijkheden. Last but not least heeft de vorige bewoner de woning met veel respect gerenoveerd en daarbij is verassend veel binnenruimte gecreëerd.

Ik ben vader van 4 kinderen. De oudste kinderen wonen bij mij en zitten in hun eindexamenjaar. De jongsten zijn er begin van de week. Op zondag chillen we (naast veel voetballen en pannenkoeken eten) en we bepalen om de beurt wat het maandelijkse gezamenlijke uit is.

Ik volg graag economische en maatschappelijke ontwikkelingen, ik houd van natuur en cultuur, ga naar de sportschool en zeil en rijd motor. Werken heb ik altijd graag gedaan, ik zie het bijna meer als hobby. De laatste jaren heb ik meer tijd besteed aan de kinderen. Nu ben ik weer meer aan de beurt, ik heb weer zin en tijd om er vol voor te gaan en een mooi bedrijf te bouwen.

Wat zijn belangrijke momenten geweest in je carriere? En wat heeft het je gebracht?

Dat zijn er meerdere. Het eerste moment waar ik aan moet denken is de sollicitatie bij een adviesbureau waarbij ik 5 minuten de tijd kreeg om antwoord te geven op de vraag hoeveel huwelijken er jaarlijks worden gesloten in Nederland. Ik kreeg pen en papier en een rekenmachine tot mijn beschikking en moest naast het antwoord ook opschrijven hoe ik tot het antwoord kwam. Ik vond het een leuke vraag en was snel klaar. Ik gaf het briefje aan de eigenaar van het adviesbureau die toegepaste wiskunde had gestudeerd en hij was er van overtuigd dat ik de vraag al kende. Dat was dus niet zo. Ik was verbaasd want op school ik was niet goed in rekenenen en wiskunde. Vanaf dat moment wist ik wiskunde op school en cijfermatig inzicht en analytisch vermogen twee verschillende dingen zijn. Toen ik na een paar jaar aangaf bij de eigenaar van het bureau om over te stappen naar een ander bedrijf dacht hij dat het naar een participatie- of investeringsmaatschappij zou zijn. Dat was het niet, het was een strategisch adviesbureau, maar ik ben zijn verwachting om meer te doen investeren door kracht van mensen en belang van cijfers te combineren niet vergeten.

Een ander moment was de evaluatie van mijn eerste interim directieklus op mijn 30e levensjaar. Ik had de dagelijkse leiding, voerde een reorganisatie door en werkte achterstanden en financieel tekorten weg, en vervulde drie functies wegens ziekte. Ik deed dat in drie dagen per week omdat ik niet wilde dat ze van mij afhankelijk zouden worden. En ik had het zo georganiseerd dat de deur van mijn kamer zoveel mogelijk open zodat mensen naar binnen konden lopen, naast dat ik regelmatig rondliep en een praatje maakte om te horen wat er speelde of te vragen hoe het met mensen persoonlijk ging. Tijdens de evaluatie kreeg ik als verbeterpunt dat ik af en toe meer aan had kunnen geven wat ik wil in plaats van draagvlak blijven creëren. Op mijn reactie dat ik draagvlak cruciaal vind en dat ik geloof in werken vanuit vertrouwen en betrokkenheid gaf men aan “Sjoerd, jij denkt altijd vanuit wat goed is voor de organisatie en je houdt rekening met alle belangen, dat weten we en daar vertrouwen we jou in. Neem ons mee in wat jij denkt dat goed is, vraag om feedback en neem dan het definitieve besluit, dat hebben wij nodig. Jij overziet het geheel, je schakelt tussen belangen en disciplines, je neemt makkelijk besluiten en je kan de verantwoordelijkheid aan”. Die feedback was de basis om advies- en interimwerk te blijven combineren.

Er zijn natuurlijk nog vele andere momenten die impact hebben gehad op mijn carriere. Zo moet ik denken aan de senior recruiter van Heineken die zei ‘Sjoerd, je bent van het bouwjaar 1971, je zit tussen twee generaties en twee industriële revoluties in je hebt daar iets mee te doen’. Op mijn vraag wat ik dat te doen heb en waarom was zijn reactie “Neem als je je dat financieel kan veroorloven een tussenjaar en onderzoek wat jij te doen hebt. Ik geef je mee dat jouw voordeel is dat je op jonge leeftijd veel gezien en gedaan hebt. In verschillende sectoren, in verschillende functies en je praat net zo makkelijk op C-level als met de vloer. En als je wilt dan ik je introduceren bij een aantal mensen in mijn netwerk.’ Zijn advies heb ik ter harte genomen en dit is een belangrijke omslag geweest.

Een beetje in het verlengde van wat ik zojuist vertelde moet ook denken aan dat ik rond mijn 40e levensjaar een training volgde bij De Baak. De Baak is het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap en management en het is in de jaren ’50 opgericht vanuit werkgeversverenigingen. Ik volgde de training Werk & Intuïtie en naast het maken van een levensloopanalyse waren er veel groepsopdrachten. Op een van de trainingsdagen kwam de trainer naar mij toe en zei ‘Sjoerd, heb je wel door wat je doet met de groep?’ Ik keek haar verbaasd aan en ze vervolgde ‘je doet iets met de groepsdynamiek waardoor mensen individueel en ook als groep boven zichzelf uitstijgen, dat heeft denk ik te maken met een combinatie van je IQ en EQ’. Ook dit was een Cruijff moment voor me.

Niet veel later ontmoette ik een nieuwe levenspartner. Dit was hey begin van een nieuwe boost in mijn carriere het geluk van liefde en kinderen heb ik met haar een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Namelijk dat het naast verstand en gevoel ook gaat om bewustzijn. Helaas waren we te vervlochten met elkaar en een aantal jaar geleden hebben we onze eigen weg moeten volgen. Dat was pijnlijk, zeker ook voor de kinderen. Ik zie haar als een muze, ze inspireert mij in positieve en negatieve zin. De kunst is om het om te zetten in iets positiefs.

Heb je nog een advies voor de jongere generatie?

Tja, een advies klinkt een beetje als ‘uit de oude doos van opa’ en dat voel ik mij niet. Zeker niet omdat ik nog niet klaar ben, bovendien zit ik geloof ik aan het begin van mijn 3e jeugd.

Als ik een advies moet geven dan is het denk ik ‘blijf investeren in jezelf en het is niet erg als je het even niet weet’. Dit geldt als je jong bent maar ook op latere leeftijd. Ik zie nog steeds mensen die vooral bezig zijn met hun pensioen en leven vanuit vaste patronen en verwachtingen. Mensen zoeken zekerheid die er niet is. Eigenlijk leven ze vanuit angst en dat is jammer. Ik heb m’n portie wel gehad dus misschien heb ik makkelijk praten. Maar ik gun het mensen om meer te leven vanuit lichtheid. Hoe lastig dat soms ook is, en dat geldt ook voor mijzelf. Ik ben van mening dat de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in razend tempo zullen blijven voortgaan en dat je jezelf daarom moet blijven ontwikkelen. Dit geldt voor prive en werk. Gelukkig houd ik van vooruitgang en snelheid.

Waarin heb je de afgelopen periode geïnvesteerd en wat wordt je volgende stap?

Ik heb mij onder andere ontwikkeld op het gebied van digitalisering, online en marketing. Dit vakgebied volg ik op hoofdlijnen en op meer strategisch niveau altijd al voor mijn werk, maar zoals aangegeven leer ook door het praktisch te doen en te ervaren. Eerder heb ik daarom al eens online spullen verkocht. In gesprekken met startups die ik in de afgelopen periode had met als doel om mogelijk co-founder te worden kwam online ook telkens terug. En nadat een specialist aangaf dat hij ‘gezien mijn persoon en capaciteiten wel een rol als spil tussen de echte vakspecialisten en de klant ziet en dat hier veel behoefte aan is’ heb ik besloten een opleiding tot online marketeer te volgen. Daarnaast heb ik tijd en energie geïnvesteerd in mijn kinderen en ook in wat rust voor mezelf. Zoals aangegeven zitten de twee oudste kinderen in hun eindexamenjaar en het vraagt wel wat begeleiding omdat ze anders denken en leren dan het schoolsysteem. Dit geldt overigens ook voor de jongste kinderen. Ze zitten nu goed op de rit en er dus is tijd en ruimte om de aankomende jaren te knallen wat betreft werk.

Mijn volgende stap wordt om een bedrijf verder uit te bouwen en ik zie daarbij twee opties.

De eerste optie is aansluiten bij een marketing/media bedrijf. Er is sprake van professionalisering en consolidatie in deze sector en dat begrijp ik eerlijk gezegd wel. Ik vind dat er veel verschil in kwaliteit is tussen bureaus. Ik heb de beste ervaringen met kleinere bureaus of zelfstandigen, nadeel is dat het werken met meerdere mensen en bureaus veel aandacht en afstemming vraagt. De tarieven en toegevoegde waarde bij full-service bureaus is vaak ondoorzichtig en bij goede bureaus is veel verloop dus krijg je telkens nieuwe gezichten. Bovenal zijn er weinig bureaus die echt de vertaalslag weten te maken tussen strategie, merk, marketing, online en bedrijfsvoering en vice versa. Ik zie mogelijkheden om het anders en beter te doen en met groeipotentie. Of ze op mij zitten te wachten als relatieve buitenstaander dat weet ik niet. Hoewel, in de advocatuur en eerder in de zorgsector was dat wel zo, en dat zijn toch behoorlijke conservatieve sectoren met als overeenkomst dat is ‘people’s business’ is. Het gaat om ondernemen met mensen en daar ben ik goed in.

De tweede optie is een bedrijf overnemen en uitbouwen. Een bedrijf met een product of dienst waar ik zelf wat mee heb, dus wat ik zelf zou willen kopen of verkopen. Bijvoorbeeld producten en diensten die te maken hebben met gezondheid, vrije tijd, outdoor, sport, woningen in inrichting. Dat is dus vrij breed en uiteraard moet er vraag naar zijn in de markt of ruimte voor niches. Ik geloof in niches, echt weten wat je klant wil en daarbij aansluiten met producten en diensten. En ja, online zal daar dan vast ook onderdeel van zijn hoewel de combinatie van offline en online mij zeker ook aanspreekt. Het voordeel van online is dat je snel kan opschalen. Uiteraard moet de focus en strategie dan wel helder zijn en de bedrijfsvoering moet het ook aankunnen. Ik geloof daarbij in samenwerken met strategische partners en investeren in mensen. Mensen maken het verschil dus je moet in hen investeren. En wat mij betreft betekent dit investeren in mensen die in staat zijn om te werken vanuit vertrouwen en betrokkenheid, mensen die zich committeren aan een gezamenlijk doel en die leuk vinden om te werken in teams.

Heb je nog een nabrander?

Nee niet echt. Ik vond het een leuk interview en als een lezer denkt ‘he, ik heb of ken een bedrijf die past bij Sjoerd’ dan hoor ik dat natuurlijk graag.

PS: Sjoerd is telefonisch bereikbaar via 06-53593980 en per mail via sjoerd.langelaar@gmail.com