Strategisch advies

 • Positionering en herpositionering
 • Van Visie naar Actie
 • Strategische planning en alignment

 • Digitale strategie en online marketing
 • Werken in teams en units (resultaat- en zelfsturing)
 • Interventie en herstructurering

 • Aantrekken van investeerder of co-founder

Strategie-executie

 • Realiseren van groei, en oplijnen en aansturen van teams/units
 • Leiding geven aan fusie, overname of samenwerking
 • Post-fusie integratie
 • Proces en unit optimalisatie
 • Efficiëncy en kosten effectiviteit (deep savings)
 • Reorganisatie support
 • Senior interim oplossingen
 • Programma management
 • MBI/MBO

Strategisch advies

Pionieren en ondernemen in plaats van managen of besturen

Ben je net als veel ondernemers vooral pionier en minder een manager of bestuurder? Wil je meer pionieren en de uitvoering overlaten aan mensen binnen je organisatie of samenwerking-partners waarbij je nog wel aan de juiste knoppen draait. Of een bedrijfsvoerder aantrekken of je bedrijf verkopen of overdragen (MBO)? Of wil juist groeien middels een overname? Plan een benen op de tafel gesprek in  of verken hieronder andere oplossingen.

Slimmer aansturen van professionals

Je werkt met eigenwijze slimme mensen, je bent goed in je vak, je hebt een mooi bedrijf opgebouwd of bent partner bij een bedrijf. En toch, vaak komt er een moment dat je doet waarvan je weet dat ze eigenlijk niet bij je passen of dat de organisatie harder groeit dan je wilt. Je zou niet de eerste zijn die zich hierin verslikt en dat is jammer en onnodig. Maak pas op de plaats en maak keuzes. Bijvoorbeeld of je vooral je vak wilt blijven uitoefenen, leiding wilt geven aan een klein team of de hele organisatie of juist wilt pionieren en nieuwe diensten ontwikkelen. Regelmatig wordt verwacht dat je en professional bent, en leidinggevende, en manager, en verkoper en ondernemer. De vraag is of je dat kan en wil. En zeker ook of er geen andere betere alternatieven zijn.

Even afstand nemen helpt!

De benen op tafel, en maak gebruik van 20 jaar ervaring

Ruim 20 jaar mag ik ondernemers, bestuurders en ‘vakidioten met een bedrijf om zich heen’ helpen om fundamentele keuzes te maken voor zichzelf en de onderneming. Vaak is een gesprek met de benen op tafel van een paar uur al voldoende om de zaak veel scherper te krijgen. In het gesprek verkennen we wat de individuele ambitie en kwaliteit is, welke mogelijkheden er zijn voor de onderneming en welke vervolgstappen te zetten. Wil je ook helderheid, snel de diepte in en maak je het liever niet moeilijker dan nodig is? Plan een benen op de tafel gesprek in  of verken hieronder andere oplossingen.

Herpositionering

Het maken van keuzes geeft richting en energie en je trekt er de juiste klanten en mensen mee aan

Bijvoorbeeld door te kiezen voor bepaalde sectoren, segmenten, regio’s of klantgroepen. Of kan het zinvol zijn om afstand nemen van klanten die niet matchen, de tijd en energie die het bespaart besteedt je dan aan (nieuwe) klanten die wel passen. Belangrijke aandachtspunten bij een herpositionering zijn: wie worden betrokken, hoe wordt het DNA behouden en wat is het tijdspad en de bijbehorende investeringen.

Werken in teams en meer zelfsturing

Zelfsturende teams zijn (weer) in. Hoewel op zich niets nieuws onder de horizon en zeker niet bij professionele service organisaties waar eigenwijze intelligente mensen werken. Wel past het werken in teams bij deze tijd. Een tijd waarin mensen en talent schaars zijn, innovatie cruciaal is en samenwerken binnen en buiten de organisatie van groot belang is. Of om het in een mooie volzin samen te vatten: ‘Het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid leidt tot gemotiveerde medewerkers, minimale in-efficiency, maximale innovatie, betere samenwerking en heeft als resultaat een winstgevende mix van klanten en producten/diensten en een flexibele en veerkrachtige organisatie.’

4e industriële revolutie

Digitale strategie en (online) marketing: Trend of blijvend? En wat moet ik wel of niet doen?

Digitalisering en automatisering, thuiswerken en flexwerken, online marketing en kunstmatige intelligente. Een greep uit actuele thema’s, allemaal thema’s met grote impact op in ieder geval de bedrijfsvoering en steeds vaker raakt het strategisch keuzes. En wat betekent dit voor investeringen in menselijk kapitaal en middelen? En wie begrijpt wat jij wilt jou en maakt de vertaalslag naar de specialisten die je nodig hebt en die ieder hun eigen taal spreken? 

Fusie of overname, en post fusie integratie

Er is besloten om te groeien door middel van een overname of fusie. Dit vraagt veel van jezelf en de organisatie. Er is ruim voldoende aanbod van adviseurs die helpen bij de financiële,- fiscale-, en juridische aspecten. En toch faalt ruim 50% van de fusies en overnames en daar wil jij natuurlijk niet bij horen. Belangrijke oorzaken van falen zijn onvoldoende aandacht voor een goede match op cultuur (DNA) en de integratie van teams en processen na de fusie of overname (post-fusie integratie).

Privaat-publieke samenwerking

De theorie is mooi De overheid bemoeit zich niet met de inhoud en stuurt op het gewenste einddoel. Voordeel voor de marktpartijen is vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. Voordeel voor overheden is gebruikmaken van de denk- en innovatiekracht van de markt. Vaak wordt de marktpartij voor lange periode gecontracteerd voor zowel ontwerpen, bouwen en/of te beheren, en vaak ook om het project te financieren. De praktijk is weerbarstig Op papier staan er afspraken. Maar nu gaat het om executie. Uiteraard is niet alles voorzien, uiteraard gaat er van alles mis, uiteraard is er sprake van miscommunicatie en uiteraard proberen alle partijen er dan alsnog samen uit te komen. Helaas sneuvelen er nog wel eens goede zakelijke relaties, moeten mensen het veld ruimen of zijn de financiële consequenties niet te overzien. 

Of kan het anders? Ja, bijvoorbeeld door vooraf helder hebben met wie je nu om tafel zit en hoe lang die relatie blijft, een dubbele begroting te maken en back-up financiering bij een laag eigen vermogen, en je menselijk kapitaal echt op orde hebben want uiteindelijk gaat het om executie, executie en executie. En een goede monitoring hoort daarbij!

Turn-around

Soms is het nodig om de koers drastisch te verleggen. Dit vraagt om het maken van lastige keuzes, vaak met gevolgen voor samenwerkingspartners en medewerkers. De kunst is om het goede te behouden, afscheid te nemen van wat niet meer past en voort te bouwen op die fundamenten. Samen met alle betrokkenen wordt zo de nieuw ingezette weg gerealiseerd. 


Interim oplossingen

Nieuwe koers bepaald? Werken in teams of modern werken? Een stevige slag slaan in de digitale strategie of online marketing? Is er sprake van overname of post-fusie integratie? Allemaal situaties die vragen om specifieke expertise, inclusief stevige leiding met aandacht voor mensen, processen en resultaat. Om het daarna netjes over te dragen aan degene die goed is om te continueren. Hoe? Bijvoorbeeld d.m.v.:

 • Interim directievoering
 • Kwartiermaker of programmamanager
 • Reorganisatie support

Corporate

Associated to 

Our focus is end-to-end supply chain
Our focus is end-to-end supply chain

Scale-up

Van start-up naar scale-up

Spannende fase voor veel ondernemers, en potentiële investeerders zijn kritisch

Je hebt een goed lopend bedrijf en financieel staan alle seinen op groen om verder te groeien. En toch denk je na over wat groei betekent voor jezelf als ondernemer. Bijvoorbeeld over wat je zelf blijft doen en wat niet, of je de juiste mensen aan boord hebt en hoe je aan goede mensen komt om te kunnen groeien? En je wilt ook de goede sfeer en het unieke DNA behouden. Los van meer rationale dingen zoals de bedrijfsvoering met aandacht voor bijvoorbeeld (online) Marketing en ICT. En tot slot, kan je de groei zelf financieren of zijn er andere betere opties. Wil jij doorgroeien naar een succesvolle scale-up? En lijkt het je prettig om ook eens te sparren met iemand die naar jou luistert, een eigenwijze intelligentie professional die jou dilemma’s begrijpt, met een eigen kijk en die met goed onderbouwde pragmatische oplossingen komt? Plan een benen op de tafel gesprek in om direct te sparren of verken andere oplossingen zoals hieronder.

Investeerder aan boord halen

Een helder plan, de exit strategie en focus op team ! team ! team ! 

Heb jij een plan en pitch waarmee je onder de aandacht komt van de juiste investeerder en die hen overtuigd om met jou in zee te gaan? Investeerders krijgen dagelijks vele investeringsvoorstellen, de meeste laten ze direct links liggen en naar wat overblijft kijken ze in eerste instantie 3 minuten. Wat jij wilt is een goed doordacht plan, geschreven voor het type investeerder dat bij je past, een plan en pitch die weinig vragen oproept en met voorwaarden waarbij jij de touwtjes in handen houdt. Want het is toch jammer van de tijd en energie om eindeloze gesprekken te voeren en tot de conclusie te komen dat er geen match is. Welke actie onderneem jij om bijvoorbeeld de juiste investeerder aan te trekken? Heb je een goed doordacht plan en pitch? En is je je team en bedrijfsvoering wel echt op orde, want dat is waar investeerders vooral na kijken nadat de businesscase helder is. Kijk er nog een goed naar, of bel en maak hier een afspraak.

Eerst een hoogwaardig en compact kern team

Een hoogwaardig en compact management team laat je vliegen. Het geeft de founder/ondernemer ruimte, de medewerkers krijgen leiderschap wat nodig is en de gestroomlijnde bedrijfsvoering leidt tot tevreden klanten en groei.

In de eerste fase van een start-up is het vallen-en-opstaan en hollen-of-stilstaan. Daarna begint het allemaal wat vlotter te verlopen, al giert het soms opeens weer keihard uit de bocht of reiken de bomen juist tot in de hemel. Een mooie fase, iedereen is gemotiveerd, je bent er voor elkaar, deelt lief en leed. Gaandeweg wordt het allemaal wat professioneler. Er komen functies met duidelijke taken en verantwoordelijkheden, het wordt duidelijk dat niet alle mensen op de goede plek zitten of dat ze andere dingen dan hun werk belangrijk vinden, er komt een nieuw kantoor, er worden klanten binnen gehengeld met veel potentie en dit vraagt om extra mensen en investeringen en dat was al een issue. Kortom, het gaat goed en het is zaak dat het goed blijft gaan om dit vraagt om het maken van keuzes. Die keuze hangt af wat de founder(s) zelf wil en wat mogelijk of noodzakelijk is in de markt. Soms wil je klein blijven en is dat ook mogelijk omdat je een niche bedient. Soms moet je door, de markt vraagt dat je doorgroeit, goede mensen willen meegroeien en lopen anders weg of investeerders vereisen dat. Hiermee wordt het een serieus bedrijf, je komt in de volgende fase en dit vraagt om ander leiderschap en management. Hopelijk heb je voldoende goede mensen, tijd en geld om deze fase zo goed mogelijk door te komen. Maar het kan ook anders?

Aantrekken van de juiste co-founder

Ja dat kan anders! Zorg ervoor dat je in de vroege start-up fase al weet wat je ambitie is, wat kan in de markt, wat de ambitie van je medewerkers is en wat de verwachting van investeerders is (als daarvan sprake is). Door dit al vroeg te weten kan je er op sturen, de juiste mensen en middelen aantrekken, en de processen zo in te richten dat groei kan en zonder pijn. Een goed management team is cruciaal. Een complementair team met een goede mix van ondernemerschap, specifieke expertise en leiderschap en aansturing. Kijk ook goed naar karakters en wat mensen drijft. Ruimte voor verschillen maakt sterk, tekort aan binding op een aantal waarden ondermijnt. En houdt er rekening mee dat elke fase andere leiderschap- en management kwaliteiten vereist. Het aantrekken van een ervaren management team lid voorafgaand aan de scale-up fase kan veel opleveren. Je leert van de ervaring en fouten die elders zijn opgedaan, hij of zijn trekt ook mensen aan die helpen bij de verdere groei en zoals hierboven aangegeven kan jet doorslaggevend zijn voor het aantrekken van kapitaal bij investeerders. Want het gaat om team-team-team! Ook benieuwd of een co-founder interessant is of wil je sparren over jouw managementteam? Bel of maak hier een afspraak.


Partner in strategie én executie

Wil je ook eens sparren, met iemand die naar jou luistert, je dilemma’s begrijpt en met pragmatische en goed onderbouwde oplossingen komt? Plan een benen op de tafel gesprek in of neem contact op om oplossingen te verkennen.