Het business profiel is gebaseerd op de drijfveren test en analyse van My Motivation Insights (management drives) en opgesteld door een externe leiderschapscoach ten behoeve van een management positie. Hieronder een samenvatting van hem en aan het einde het volledige rapport.

Als je kijkt naar zijn profiel dan heeft hij in zijn werk de volgende aanpak:

1e kleur oranje: Sjoerd is ondernemend en resultaatgericht zonder een individualist te zijn. Hij is geen solist die voor eigen gewin of ego gaat. Hij heeft een duidelijke visie en strategie nodig die hij het liefst mee zou ontwikkelen. Hij deze te weet vertalen naar concrete doelstellingen en KPI’s voor zichzelf en zijn teams en de individuele leden. Als het aan een visie of strategie ontbreekt dat zal hij er zelf een bedenken of hij mist de uitdaging en zal dan vertrekken. Hij weet dat hij zijn team nodig heeft om succesvol te kunnen zijn en resultaat te kunnen boeken. Hij bouwt aan een team dat in staat is om hem te ondersteunen. Hij geeft resultaat én mensgericht leiding. Vanuit oranje schetst hij duidelijke kaders voor zijn mensen, geeft hen de verantwoordelijkheid en zal hen aanspreken op het al dan niet behaalde resultaat. Vanuit oranje heeft hij een drive om te leren van zijn ervaringen, hij daagt zichzelf en zijn omgeving uit om beter te worden. 

2e kleur groen:  mensgericht zonder aan duidelijkheid in te boeten. Vriendelijk maar duidelijk. Zijn “groen” heeft hij ontwikkeld in de loop der jaren. Hij is in zijn benadering toegankelijk en open, maakt makkelijk contact. Hij is mensgericht, communicatief vaardig maar geen “pleaser”. Hij beschikt over stijlflexibiliteit, is sensitief en weet in gesprekken goed te anticiperen op niveau, gedrag en andere aspecten Hij zal altijd het doel en het resultaat voor ogen houden en duidelijk zijn in wat hij voor ogen heeft. Hij heeft geen “last” van de onzekerheid en besluiteloosheid die “groen” soms kenmerkt, hij weet wat hij wil en gaat op zijn doel af. Ook het kost wat kost streven naar harmonie en het bewaren van de lieve vrede past niet bij hem. Zijn groen is functioneel en gericht om, op een plezierige manier resultaat te behalen. In relaties die niet bijdragen aan het resultaat zal hij wat minder tijd en energie in steken. 

3e kleur Rood: hij is zelfstartend, toont daadkracht en zet door, vooral als hij wat onder druk komt te staan. Hij staat stevig in zijn schoenen, geeft grenzen aan en laat zich niet domineren. Hij verliest energie op personen die macht inzetten om hem te overtuigen of iets willen afdwingen. Hij gaat een stevige discussie niet uit de weg maar laat zich niet verleiden tot “steggelen”. Haantjes gedrag past niet bij hem, hij kan het “spel” meespelen en blijft overeind maar uiteindelijk verliest hij er energie op. Hij geeft voldoende tegenwicht bij “rood” gedrag, hij durft het gesprek aan te gaan en laat zich niet afschrikken.   

4e kleur Geel: Sjoerd is analytisch sterk. Hij denkt en schakelt snel. Hij is in staat om conceptueel en strategisch te redeneren en heeft dit ook nodig om uitgedaagd te worden. Hij moet de ruimte krijgen om mee te denken en wil betrokken worden bij strategie en concepten. Hij is pragmatisch en heeft altijd het te bereiken resultaat voor ogen. Hij denkt in oplossingen en mogelijkheden, er is voor hem niet één waarheid. Hij heeft behoefte aan een bepaalde mate van vrijheid en onafhankelijkheid om zijn gedachten te kunnen vormen en zijn werk te kunnen doen. Te veel regeltjes en procedures remmen hem af en beperken hem in zijn slagvaardigheid. 

5e kleur Turkoois: deze kleur geeft Sjoerd energie. Hij is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij geeft aan dat een organisatie méér moet zijn dan een vehikel om geld mee te verdienen. Hij is waarden gedreven en heeft respect voor zijn omgeving. 

6e kleur Paars: hij begrijpt dat een organisatie een bepaalde mate van veiligheid moet bieden. Hij begrijpt dat een organisatie DNA heeft maar dat hoeft niet te betekenen dat er dan een status quo mag zijn. “vroeger was alles beter” past niet bij hem. Hij heeft respect voor het verleden maar is er op gericht om dat wat goed gaat vast te houden en wat beter kan te verbeteren. Hij neemt daarin zijn verantwoordelijkheid als leidinggevende.  

7e kleur Blauw: bureaucratische processen en repeterende werkzaamheden geven hem geen energie. Hij zal, dat wat noodzakelijk is voor het resultaat structureren maar verwacht van hem niet dat hij heel gestructureerd te werk gaat. Hij werkt graag vanuit grote lijnen en heeft minder met details die weinig opleveren. Hij maakt makkelijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken. Cruciale details zullen hem waarschijnlijk niet snel ontgaan gezien zijn analytisch vermogen, werkervaring en mensenkennis.