Menu Sluiten

DIENSTEN

Longglade is partner in het realiseren van toekomstbestendige organisaties en helpt ondernemers en bestuurders bij het realiseren van stevige ambities en bij het maken van lastige keuzes. De diensten van Longglade zijn Advies, Tijdelijk Management en Co-founderschap. Hieronder enkele voorbeelden.

Groeiambities?

De eerste vraag is waarom. Wat is de aanleiding en het doel van de groeiambitie? En wat zijn de voordelen en nadelen? Of is bijvoorbeeld lucratiever om je te richten op een niche of aantal niches? Als dit helder is dan kan worden bepaald hoe die ambitie gerealiseerd kan worden:

  • Zelfstandig groeien of veranderen (autonoom);
  • Slim samenwerken in de keten;
  • Kopen en samenvoegen van bijpassende ondernemingen (buy and build).

Aansluitend is het van belang om mensen en middelen te mobiliseren en vanuit een eenvoudige en helder plan de ambitie te realiseren. Met aandacht voor mensen, processen en uiteraard de klant en het product of dienst centraal.

Positionering en herpositionering

Bedrijven bestaan bij wat de ondernemer drijft. Uiteraard door slim in te spelen op kansen in de markt. En door rekening te houden met wat medewerkers en leveranciers kunnen op korte en lange termijn. Dit vraagt eerst om het maken van weloverwogen keuzes en daarna om doen, doen en doen (executie).

De stappen bij positionering zijn:

  1. Ontwikkelen en vaststellen van de ambitie;
  2. Bepalen van een bijpassende positionering en strategie;
  3. Vertalen van de strategie in heldere besluiten en concrete acties.

Hierbij is aandacht voor:

  • Analyse van externe en interne informatie;
  • Oplossingen vanuit zowel harde data als creativiteit en ‘out of the box’ denken;
  • Creëren van energie en beweging ten behoeve van de executie.

Fusie, overname en post-fusie integratie

Zeker 50% van de fusies en overnames faalt. Vaak zijn de vooraf verwachte voordelen niet realistisch. Dit vraagt om een kritische partner, iemand die ervaring heeft met het in beeld brengen van de juiste partijen, het voeren van overnamegesprekken en post-fusie integratie.

Modern werken

Digitalisering en automatisering, thuiswerken en flexwerken, online marketing en kunstmatige intelligente. Een greep uit actuele thema’s, allemaal thema’s met grote impact op in ieder geval de bedrijfsvoering en steeds vaker raakt het strategisch keuzes. En wat betekent dit voor investeringen in menselijk kapitaal en middelen? En wie begrijpt wat jij wilt jou en maakt de vertaalslag naar de specialisten die je nodig hebt en die ieder hun eigen taal spreken?

Turn-around

Soms is het nodig om de koers drastisch te verleggen. Dit vraagt om het maken van lastige keuzes, vaak met gevolgen voor samenwerkingspartners en medewerkers. De kunst is om het goede te behouden, afscheid te nemen van wat niet meer past en voort te bouwen op die fundamenten. Samen met alle betrokkenen wordt zo de nieuw ingezette weg gerealiseerd.

Interim directeur

Nieuwe koers bepaald? Turnaround? Overname of post-fusie integratie? Onderneming klaarmaken voor bedrijfsoverdracht? Familieopvolging? Met Longglade Tijdelijk Management worden ambities en doelen gerealiseerd. Vanuit een gezamenlijke aspiratie en met aandacht voor mensen, processen en resultaat. En daarna netjes overgedragen aan degene die goed is om het voort te zetten.