Expertise

Partner in scale-up
Ambities om het bedrijf te laten groeien? Verken samen met Longglade op welke wijze dit gerealiseerd kan worden en of een partnership interessant is.

Positionering en herpositionering
Longglade gelooft in de kracht van wat mensen drijft en helpt organisaties om keuzes maken en de gezamenlijke aspiratie te realiseren. Dit doen wij als volgt:
– Ontwikkelen en vaststellen van een (gezamenlijke) ambitie;
– Bepalen van een bijpassende positionering en strategie;
– Vertalen van de strategie in besluiten en concrete acties.
Hierbij is aandacht voor:
– Analyses op basis van externe en interne informatie;
– Oplossingen vanuit creativiteit en ‘out of the box’ denken;
– Creëren van energie en beweging ten behoeve van de executie.

Fusie en overnam
Zeker 50% van de fusies en overnames faalt. Vaak zijn de vooraf verwachte voordelen niet realistisch. Longglade is een kritische partner en heeft ervaring met het in beeld brengen van fusiepartners, het voeren van fusiegesprekken en post-fusie integratie.

Turnaround
Nieuwe koers bepaald? Turnaround? Fusie of overname? Longglade is partner in verandering. Naast advies en een partnership biedt Longglade tijdelijk management om richting en leiding te geven.