Over Sjoerd

Profiel Sjoerd

Realiseert meer dan 20 jaar groei en leidt organisaties in een (lastige) transitiefase. Bedrijfskundige met passie voor strategie en innovatie en de executie ervan. Organisatiebouwer.

Creatief én oplossingsgericht. Ziet altijd perspectief en weet concreet wat te doen, ook als zaken vastzitten. Creëert energie en beweging. Schakelt makkelijk tussen niveaus en disciplines en overbrugt de belangen van stakeholders en generaties. Leidinggevende ervaring, communicatief sterk en besluitvaardig. Uitstekende analytische vaardigheden. Kent de dynamiek van maatschappen van binnenuit. Ervaring in diverse sectoren en met samenwerking in ketens en tussen onderzoek/onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 400x400-Sjoerd2.jpg

Expertise Sjoerd

Partner in scale-up: Ambities om het bedrijf te laten groeien? Sjoerd heeft de passie en ervaring ervoor. Verken op welke wijze dit gerealiseerd kan worden en of een partnership interessant is.

Positionering en herpositionering: Sjoerd gelooft in de kracht van wat mensen drijft en helpt organisaties om keuzes maken en de gezamenlijke aspiratie te realiseren. Met als hoofdstappen:
– Ontwikkelen en vaststellen van een (gezamenlijke) ambitie;
– Bepalen van een bijpassende positionering en strategie;
– Vertalen van de strategie in besluiten en concrete acties.
Hierbij is aandacht voor:
– Analyses op basis van externe en interne informatie;
– Oplossingen vanuit creativiteit en ‘out of the box’ denken;
– Creëren van energie en beweging ten behoeve van de executie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is doors-1767563_1920-1024x546.jpg

Fusie en overname: Zeker 50% van de fusies en overnames faalt. Vaak zijn de vooraf verwachte voordelen niet realistisch. Sjoerd is een kritische partner en heeft ervaring met het in beeld brengen van fusiepartners, het voeren van fusiegesprekken en post-fusie integratie.

Turnaround: Nieuwe koers bepaald? Turnaround? Fusie of overname? Sjoerd is partner in verandering. Naast advies en een partnership biedt Sjoerd tijdelijk management om richting en leiding te geven.