home

Groei ambities, zwaar weer of een toekomstbestendige organisatie waar mens en rendement centraal staan?

Longglade helpt beslissers en ondernemers met het maken van strategische keuzes en de realisatie ervan. Door de leiding te nemen, te adviseren en te participeren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is doors-1767563_1920-1024x546.jpg
de juiste keuze maken

Strategie-executie
De continuïteit van organisaties is geen vanzelfsprekendheid meer. Slagkracht, snelheid en wendbaarheid zijn belangrijker dan een perfect uitgestippelde strategie. Een strategie is net zo goed als haar executie. In strategie-executie is het continueren én innoveren, en komen de harde kant en de zachte kant van een organisatie samen.

strategie-executie is én én

Expertises

Partner in grow-up
Ambities om het bedrijf te laten groeien? Verken samen met Longglade op welke wijze dit gerealiseerd kan worden en of een partnership interessant is.

Positionering 
Longglade gelooft in de kracht van wat mensen drijft en helpt organisaties om keuzes maken en de gezamenlijke aspiratie te realiseren. Dit doen wij als volgt:
– Ontwikkelen en vaststellen van een (gezamenlijke) ambitie;
– Bepalen van een bijpassende positionering en strategie;
– Vertalen van de strategie in besluiten en concrete acties.
Hierbij is aandacht voor:
– Analyses op basis van externe en interne informatie;
– Oplossingen vanuit creativiteit en ‘out of the box’ denken;
– Creëren van energie en beweging ten behoeve van de executie.

Herinrichten van bestuur en organisatie 
Nieuwe koers bepaald? Turnaround? Fusie of overname? Longglade is partner in verandering.

Fusie of overnam
Zeker 50% van de fusies en overnames faalt. Vaak zijn de vooraf verwachte voordelen niet realistisch. Longglade is een kritische partner en heeft ervaring met het in beeld brengen van fusiepartners, het voeren van fusiegesprekken en post-fusie integratie.

Transitie- en interimmanagement
Naast advies en een partnership biedt Longglade tijdelijk management om richting en leiding te geven.

Over Longglade
Longglade is opgericht door Sjoerd Langelaar Jansen Venneboer, bedrijfskundige met een passie voor strategie en innovatie en de executie ervan. Hij realiseert al 20 jaar groei bij organisaties of begeleidt ze in een (lastige) transitiefase. Of zoals oud-collega André het zei “je bent een organisatiebouwer”. Sjoerd heeft ervaring in diverse sectoren zoals advocatuur, care/cure, financiële dienstverlening, industrie en zakelijke dienstverlening. Als adviseur, (interim) directeur en ondernemer. 

Sjoerd Langelaar JV

Anderen over Sjoerd ‘Creatief én oplossingsgericht. Uitstekende analytische vaardigheden. Ziet altijd perspectief en weet concreet wat te doen, ook als zaken vastzitten. Schakelt makkelijk tussen niveaus en disciplines en overbrugt de belangen van stakeholders, in ketens en tussen generaties. Leidinggevende ervaring, communicatief sterk en besluitvaardig. Kent de dynamiek van maatschappen van binnenuit. Ervaring met samenwerking in ketens en samenwerkingen tussen onderzoek/onderwijs, bedrijfsleven en overheid.’