home

Aspiraties om te groeien en overweegt u om een professional van buiten aan te trekken die daar richting aan geeft en tijdelijk de leiding neemt? Verkeert de onderneming in zwaar weer en is het noodzakelijk om lastige keuzes te maken, keuzes die leiden tot nieuw perspectief? Of ambieert u een toekomstbestendige organisatie waar innovatie, duurzaamheid en talent centraal staan? Maak kennis met Longglade.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is doors-1767563_1920-1024x546.jpg

Longglade helpt beslissers en ondernemers met het maken van strategische keuzes en de realisatie ervan. Door te adviseren, tijdelijk de leiding te nemen en te participeren.

Klanten

Advocatenkantoren
Zorg ondernemers
Zakelijke dienstverlening
Agri & Food

Strategie-executie

De continuïteit van organisaties is geen vanzelfsprekendheid meer. Slagkracht, snelheid en wendbaarheid zijn belangrijker dan een perfect uitgestippelde strategie. Een strategie is net zo goed als haar executie. In strategie-executie is het continueren én innoveren, en komen de harde kant en de zachte kant van een organisatie samen.

Expertises

Positionering 
Ontwikkelen van een (gezamenlijke) ambitie en het bepalen van een bijpassende positionering en strategie om die ambitie te realiseren. En zonodig het vertalen van de strategie in concrete acties en het monitoren van die acties. Wij geloven in de kracht van wat mensen drijft en helpt organisaties om keuzes maken en de gezamenlijke aspiratie te realiseren. Hierbij is aandacht voor 1. analyses op basis van externe en interne informatie, 2. creativiteit, inspiratie en ‘out of the box’ denken en 3. energie en beweging ten behoeve van de executie-kracht.

Transitie- en interimmanagement

Fusies en overnames 
Zeker 50% van de fusies en overnames faalt. Vaak zijn de vooraf verwachte voordelen niet realistisch. LJV is een kritische partner en heeft ervaring met het in beeld brengen van fusiepartners, het voeren van fusiegesprekken en post-fusie integratie.

Herinrichten van bestuur en organisatie 
Nieuwe koers bepaald? Turnaround? Of fusie of overname? LJV is partner in verandering.

Partner in start-up en grow-up 
Ambities om het bedrijf te laten groeien? LJV verkent op welke wijze dit gerealiseerd kan worden en of een partnership interessant is.

Over Longglade

Longglade is opgericht door Sjoerd Langelaar Jansen Venneboer, bedrijfskundige met een passie voor strategie en innovatie en de executie ervan. Hij realiseert al 20 jaar groei bij organisaties of begeleidt ze in een (lastige) transitiefase. Of zoals oud-collega André het zei “je bent een organisatiebouwer”. Sjoerd heeft ervaring in diverse sectoren zoals advocatuur, care/cure, financiële dienstverlening, industrie en zakelijke dienstverlening. Als adviseur, (interim) directeur en ondernemer. 

Benoemde kwaliteiten van Sjoerd: Creatief én oplossingsgericht. Uitstekende analytische vaardigheden. Ziet altijd perspectief en weet concreet wat te doen, ook als zaken vastzitten. Schakelt makkelijk tussen niveaus en disciplines en overbrugt de belangen van stakeholders, in ketens en tussen generaties. Leidinggevende ervaring, communicatief sterk en besluitvaardig. Weet hoe om te gaan de dynamiek van een maatschap.