Strategie én executie

Partner in het realiseren van groei én in het oplossen van complexe strategische en organisatorische vraagstukken

Home

Welkom en maak kennis.

Meer dan 20 jaar ervaring met het leiden van organisaties naar de volgende fase, groei en turn-around. Vaak in situaties waarbij geschakeld moet worden tussen de belangen van stakeholders, vakdisciplines en generaties.

Verken diensten of maak een afspraak.

drs. Sjoerd Langelaar Jansen Venneboer