Ondernemers en bestuurders voorsprong geven

LJV geeft ondernemers en bestuurders een voorsprong door een toekomstbestendige en waardevolle organisatie te helpen realiseren. Klanten zijn overwegend middelgrote en kleinere organisaties die willen groeien en grotere organisaties die moeten transformeren of fuseren. De werkwijze is strategisch en hands-on en is gebaseerd op jarenlange ervaring in uiteenlopende organisaties, situaties en functies.

Organisaties hebben behoefte aan innovatie- en transformatiekracht om in te spelen op een wereld die steeds sneller verandert en onvoorspelbaar is. Dit vraagt om het hebben van een eigen kijk op de toekomst (perspectief), een daarbij aansluitende aanpak (strategie en executie) om veranderingen te realiseren en het realiseren en het monitoren van de organisatiestrategie en -doelen (performance).

Strategie = executie

De wereld verandert steeds sneller en is onvoorspelbaar. Dit vraagt om een eigen kijk op de toekomst en het hebben van een strategie. Om de juiste strategie te kunnen bepalen is eerst inzicht nodig in de externe en interne omgeving, hieruit volgen mogelijke scenario’s om aansluitend strategische keuzes maken. Aandachtspunten bij het ontwikkelen en het bepalen van de strategie zijn:

  • Rationale analyse op basis van feiten en harde cijfers, extern en intern (bovenstromen).
  • Inzicht in ambities en verwachtingen van stakeholders zoals de eigenaar, medewerkers, klanten en samenwerkingspartners (onderstromen).
  • Betrokkenheid en heldere communicatie. Bepaal wie wordt betrokken in welke fase en communiceer wat de aanpak is. De fases zijn het verkrijgen van inzicht, het ontwikkelen van scenario’s, het bepalen van de strategie en de uitrol van de strategie. De aanpak kan zijn top-down, bottum-up of een combinatie van beiden.
  • Strategie = executie. De snel veranderende omgeving vereist dat je continu verbetert, vernieuwd en innoveert. Uit onderzoek blijkt dat het succes voor 20% wordt bepaalt door de strategie en voor 80% door de executie ervan.

Transformatie = expertise + energie & beweging

Er is een enorme behoefte aan verander-, innovatie en transformatiekracht bij organisaties om continu in te spelen op een wereld die steeds sneller verandert en onvoorspelbaar is. Dit vraagt ten 1e om het hebben van een eigen kijk op de toekomst, ten 2e om een daarbij aansluitende strategie en ten 3e om het kunnen realiseren van veranderingen. Om de juiste strategie te bepalen is eerst inzicht nodig in de externe en interne omgeving, hieruit volgen mogelijke scenario’s om aansluitend een keuze te maken. Als het realiseren van de strategie ingrijpende gevolgen heeft voor de organisatie dan is er sprake van een transformatie. Het richting en leiding geven aan zo’n transformatie vereist specifieke kwaliteiten, zowel rationeel als cultureel (onderstromen en bovenstromen). Veel organisaties hebben deze kwaliteiten beperkt in eigen huis en betrekken daarom externe professionals.

Performance = grip & rust

Werken vanuit een gemeenschappelijke aspiratie, dit vertalen naar concrete doelen en daar vol voor gaan. Klinkt mooi, en hoe doe je dat? Het vraagt om leiderschap met een cultuur van vertrouwen en prestatie, om het creëren van energie en beweging door middel van teaming en (business) coaching en om het monotoren van de voortgang vanuit heldere processen en dashboards.


Toekomstbestendige en waardevolle organisatie

In een toekomstbestendige organisatie verloopt de dagelijkse operatie efficiënt en wordt tegelijkertijd gewerkt aan de toekomstige organisatie om levensvatbaar te blijven, dit betekent verandering op elk niveau in de organisatie. Een waardevolle is relevant draagt bij aan klanten samenleving en planeet, dit betekent strategische keuzes maken op elk gebied. Het resultaat van een toekomstbestendige en waardevolle organisatie is een veerkrachtige organisatie, een organisatie aantrekkelijk voor alle stakeholders zoals de klant, medewerkers, samenleving en aandeelhouders.


Je staat er niet alleen voor ondernemer en bestuurder!

Stel je eens voor dat jij vooral doet waar je goed in bent en energie van krijgt. Met de goede mensen om je heen, met effectieve en efficiënte werkprocessen, met tevreden klanten en met gemotiveerde medewerkers en samenwerkingspartners. En dat alles met meer rust in je hoofd en meer grip op de organisatie. LJV ondersteunt jou en de organisatie, bijvoorbeeld omdat de organisatie te snel groeit of omdat je geen perspectief meer ziet. Met als resultaat perspectief en rust en een situatie waarbij jij werkt áán de organisatie in plaats van ìn.


Groei van middelgrote of kleinere organisatie

Je hebt een mooi product of dienst ontwikkelt, de markt is goed en de klanten zijn enthousiast. En je vraagt je af hoe je de beoogde groei gaat realiseren. Hoe kom je bijvoorbeeld aan goede mensen en hoe behoud je hen? Moet je een rem op de groei zetten en eerst de processen professionaliseren, of is groeien en professionaliseren tegelijkertijd mogelijk? Liefst laat de organisatie snel doorgroeien, ook om te voorkomen dat je uit de markt wordt gedrukt (of gekocht) door een directe concurrent of een grotere partij. Naast een efficiënte dagelijkse operatie en professionalisering daarvan is het voor de eigenaar en bestuurder ook van belang om ook tijdig besluiten te nemen over de eigen rol en functie op de langere termijn, of je als organisatie autonoom wilt blijven groeien of dat het doen van overname(s) een opties is. LJV geeft inzicht, perspectief en rust, doet dit middels strategisch advies en tijdelijke executie-kracht.


Tussen servet en tafellaken

Klanten tevreden, medewerkers top, de samenwerking en werkprocessen verloopt soepel en ondersteunende functies zoals financiën, hr en marketing zijn professioneel. Klinkt simpel en dat is het natuurlijk niet. Zeker niet als je niet de beschikking hebt over hoogwaardige staffuncties zoals grote organisaties. Het positieve is dat er juist kansen zijn voor kleinere en middelgrote bedrijven omdat ze meer innovatief zijn, snel kunnen schakelen en een aantrekkelijke werkgever als je dat slim organiseert. De vraag is, wat doe jij? Blijf blijf jij Tussen servet en tafellaken of ga jij voor het alternatief? Hoe? Ken de ambitie en randvoorwaarden van jou en je team, maak vervolgens inzichtelijk wat mogelijk is en wat niet, daarna is het actie, actie en actie. Met als resultaat een toekomstbestendig bedrijf en meer rust in het hoofd en met meer grip op de organisatie.


Professionaliseren en groeien tegelijkertijd

Je leidt een goed lopend bedrijf en financieel staan de seinen op groen om verder te groeien. Toch denk je na over wat groei betekent voor jezelf en voor de onderneming. Wat blijf je bijvoorbeeld zelf doen en wat niet? Heb je de juiste mensen aan boord en hoe kom je aan goede mensen om te kunnen groeien? En hoe behoud je de goede sfeer en het unieke karakter terwijl je weet dat je ook moet professionaliseren. Bijvoorbeeld de werkprocessen, interne en externe samenwerking, wel of niet invoeren van een management laag of werken in zelfsturende teams, investeren in digitaal/online en ICT. Hoewel niet makkelijk, tegelijkertijd groeien en professionaliseren kan wel. Hoe?

  • Onderken ten eerste dat je keuzes moet maken. Keuzes over welke producten en diensten je wilt leveren (en zeker ook welke niet), keuzes over het type organisatie dat je wilt zijn (bijvoorbeeld meer corporate of behoud van ‘jonge’ organisatie) en welke mensen en partners je absoluut wilt behouden.
  • Zorg voor inzicht in de externe en interne omgeving. Maak rationale analyse op basis van feiten en harde cijfers (bovenstromen) en heb inzicht in ambities en verwachtingen van stakeholders zoals de eigenaar, medewerkers, klanten en samenwerkingspartners (onderstromen).
  • Maak keuzes en zorg voor heldere communicatie. Bepaal wie wordt betrokken in welke fase van de uitvoering, communiceer wat de aanpak is, informeer betrokken over de voortgang en zorg voor het krijgen van feedback.

Crisis = kans

Als ondernemer en bestuurder ligt er veel op je bordje. Je probeert alle ballen hoog te houden, je bent continu aan het schakelen en desondanks heb je het niet meer in de hand. Zo doorgaan heeft geen zin. Jij ziet de toekomst van het bedrijf zwaar in en je vraagt je af hoe verder. Hoe zou het zijn als jij vanuit rust en overzicht keuzes maakt. Keuzes over de koers van het bedrijf en onder welke voorwaarden. En hoe zou het zijn als je een nieuwe koers weet te realiseren zonder met behoud van het goede dat er óók is?

Eerst perspectief, strategie en executie

Dan stabiliseren, groei of verkoop

Gun jezelf nieuw perspectief en reserveer een crisis = kans gesprek in.